کانادا هم ارز دیجیتال تولید می‌کند

کانادا هم ارز دیجیتال تولید می‌کند

بانک مرکزی کانادا با توجه به مخاطرات استفاده از ارزهای دیجیتالی غیر معتبر و نظارت ناپذیر تصمیم گرفته است خود نسبت به راه اندازی چنین ارزی اقدام کند.