هشدار کنگره آمریکا درباره گسترش «بیت‌کوین»

هشدار کنگره آمریکا درباره گسترش «بیت‌کوین»

کنگره آمریکا هشدار داد که بیت کوین و سایر ارزهای مجازی می‌توانند سلطه دلار آمریکا را بر سیستم مالی جهان را تهدید کنند.