طرح شناسنامه اقتصادی خانوار به جریان افتاد

طرح شناسنامه اقتصادی خانوار به جریان افتاد

تهران- ایرنا- معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسئله‌ای که در این معاونت مطرح شده و به جریان افتاده ایجاد «شناسنامه اقتصادی» برای تمامی خانوارها است. منفعت شناسنامه اقتصادی بسته معیشتی نیست بلکه مثل شناسنامه شرط ورود به دنیای مدرن و مطلوب آینده است و این موضوع به دانشگاهیان برای ارائه بهترین طرح ها ارائه شده است.

احمد میدری روز سه شنبه در «همایش کریدور کار آفرینی داده باز ایران» اظهار داشت: هر تغییری در جامعه منافعی را جا به جا می‌کند و کمتر تغییراتی اتفاق می‌افتد که با تغییر منافع همراه نباشد. همچنین نمی‌توان تغییری در حوزه اقتصاد ایجاد کرد مگر اینکه حوزه سیاست را تغییر دهیم و باید مخالفان و موافقان شناخته شوند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اعمال رمز دوم پویا، تصریح کرد: درباره موضوع رمز دوم گروه‌های بزرگی ایستادند که این کار انجام نشود. با اینکه بانک مرکزی جزو قدرتمندترین سازمان‌های کشور است و هر کوتاهی به خلق تورم منجر می‌شود، بنابراین در قوانین کشورها قدرت زیادی دارند اما با این حال با چالش‌های زیادی برای تغییر رو به رو هستند.

میدری در دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: حکومت بنا بر نیاز خود به ایرانیان شناسنامه می‌دهد اما نیاز حکومت منافع آحاد ملت در ایجاد این شناسنامه‌ها را بر طرف کرد. بدون شناسنامه اقتصادی نیز اصلاح امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: همچنین مالیات مانند سایر کشورها باید خانواده محور نه بنگاه محور باشد. انواع مالیات و عوارض از بنگاه‌ها گرفته می‌شود و در نتیجه بنگاه‌ها نمی‌توانند با بنگاه‌های خارجی رقابت کنند در حالی که باید ثروت آفرینی و ایجاد شغل کنند اما ضربه می‌بینند.

میدری با اشاره به شناسنامه اقتصادی گفت: در این طرح باید فقرا را به خوبی شناسایی کنیم. امسال یارانه و بسته معیشتی  ۷۰ هزار میلیارد تومانی به همه مردم داده شد که اشتباه است، در حالی که کشورهای دیگر این مبلغ را به ۳۰ درصد کشور اعمال می‌کنند اما ما نتوانستیم خوشه بندی کنیم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: همچنین طرح پزشک خانوار بدون اینکه ساختار و اطلاعات سکونت را داشته باشیم اجرا شد. بنابراین با شناسنامه اقتصادی دولت و خود مردم وضعیت اقتصادی را می شناسند. این اصلاحات مفید است اما عموم آن‌ها شکست می خورد زیرا مخالفان قدرت بیشتری از موافقان دارند.

وی عنوان کرد: زمانی که داده ها بررسی شد متوجه شدیم ۴۹ درصد خانوارهای ایران خودرو ندارند. افرادی که فقیر هستند نیاز به توجه دارند و آمارها تکان دهنده است و باید به اقشار ضعیف‌تر توجه کرد که این موضوع نیاز به همکاری بین دستگاه‌ها دارد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بهترین سیستم داده کاوی ۵ درصد خطا دارد، گفت:  بنابراین نیاز است انضباط از بالا به پایین حل شود. همچنین در ادامه تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار با دانشگاه علم و صنعت منعقد شد که در آن اطلاعات ۵۰۰ هزار خانواده از دستگاه های مختلف به مرکز کاوستان (مرکز داده کاوی و نوآوری باز) دانشگاه برای ارائه طرح در خصوص شناسنامه اقتصادی داده می‌شود که بزرگترین داده خانواده در ایران است. همچنین با برگزاری مسابقه تصمیم‌گیری می‌شود و برای نهادهای حمایتی این ظرفیت استفاده خواهد شد