نگرانی سازمان های امنیتی آمریکا از سقوط دلار

نگرانی سازمان های امنیتی آمریکا از سقوط دلار

دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به دنبال استخدام کارشناسان با مدرک دکتری برای ارزیابی خطرات تهدیدکننده سیستم جهانی دلار است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، یک سازمان قدرتمند دولتی که هماهنگ‌کننده اطلاعات داخلی و خارجی این کشور است، به دنبال استخدام کارشناسان با مدرک دکتری برای ارزیابی خطرات تهدیدکننده سیستم جهانی دلار است.

این اعلامیه استخدام که در شبکه فرصت‌های شغلی «زینتلکت» مؤسسه علمی آموزشی «اوک ریج» (این پایگاه معمولاً برای یافتن متخصصان، مورد استفاده نهادهای فدرال آمریکا قرار می‌گیرد) ثبت شده است به نظر واقعی می‌رسد. در این آگهی استخدام از متخصصان خواسته شده است دیدگاه‌های جدید مفیدی که امروزه موجود نیست را برای آمادگی در برابر سناریوهای تهدیدکننده حاکمیت جهانی دلار در آینده، ارائه کنند.

انتشار این آگهی توضیح‌دهنده این حقیقت است که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، مزیت‌ها و فرصت‌های زیادی برای آمریکا به همراه دارد که از این جمله می‌توان به وضع قوانین برای جرایم مالی مرتبط با تراکنش‌های دلاری و یا وضع تحریم‌های سنگین و مؤثر بر ضد دیگر کشورها اشاره کرد.

دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا تاکید دارد: اینکه آمریکا توانسته است حاکمیت بین‌المللی خود را حفظ کند، تا حد زیادی به قدرت مالی و قوانین مربوط به آن وابسته است.

در این آگهی عوامل گوناگونی مانند رشد قدرت اقتصادی کشورهایی مانند چین و هند و همچنین ارزهای مجازی، به عنوان ریسک‌های تهدیدکننده برتری جهانی دلار عنوان شده است.

منبع: مهر – نگرانی سازمان های امنیتی آمریکا از سقوط دلار