گام جدید برای تعدیل قیمت ارز در صرافی ها

گام جدید برای تعدیل قیمت ارز در صرافی ها

یک مسئول در نظام بانکی از رفع مشکل ایفای تعهد ارزی یکی از صادرکنندگان عمده خبر داد وگفت:ظرف ساعات آتی ارز حاصل از صادرات این صادرکننده روانه بازار شده وبه نظر می‌رسد روند نزولی نرخ آغاز شود

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع مشکل ایفای تعهد یکی از صادرکنندگان عمده و ورود ارز حاصل از صادرات آن به چند صرافی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود که روند نزولی بازار ارز از ساعاتی دیگر آغاز شود.

وی افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده در ایفای تعهدات ارزی یکی از صادرکنندگان عمده و متعاقب آن، گرهی که در تزریق ارز به صرافی‌های خریدار در بازار ثانویه بوجود آمده بود، اختلالی در روند عرضه در بازار به چشم می‌خورد که اکنون با حل این مشکل، روند نزولی نرخ ارز آغاز خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، بر اساس اقدامات انجام گرفته، از فردا تزریق ارز این صادرکننده به صرافی‌های خریدار جهت ایفای تعهدات آغاز خواهد شد که این امر می‌ تواند تاثیر قابل توجهی بر عرضه و نرخ در بازار ثانویه ارز داشته باشد.

منبع: مهر- گام جدید برای تعدیل قیمت ارز در صرافی ها