كانادا در ماه آگوست 246هزار شغل ايجاد كرد

كانادا در ماه آگوست 246هزار شغل ايجاد كرد


از زمان شیوع کرونا، کانادایی‌های بیشتری به سر کار بازگشته‌اند و بهبود وضعیت اقتصادی همچنان ادامه دارد.

در ماه مارس، حدود سه میلیون شغل به دنبال قرنطینه و تعطیلی برخی مشاغل در سراسر کانادا از بین رفت. اما اکنون افراد بیشتری به کار بازگشته‌اند.

نتایج نظرسنجی نیروی کار در ماه آگوست نشان می‌دهد که کاهش اخیر محدودیت‌های بهداشت عمومی باعث اشتغال بیشتر کانادایی‌ها به طور کلی و مهاجران به طور اخص شده است.

رشد اشتغال

در ماه آگوست، اشتغال کانادایی‌ها 4/1 درصد و در مقایسه با ابتدای شیوع کرونا، 7/5 درصد افزایش یافته است. در همین حال، اشتغال برای دارندگان اقامت‌دائم 6/1 درصد و برای مهاجران تازه‌وارد 2/2 درصد افزایش داشته است. گفتني است كه اکثر مشاغل ایجاد شده تمام‌وقت بوده‌اند.

رشد اشتغال در بخش خدمات نسبت به بخش توليد محصول متمرکزتر بوده است (5/1 درصد بیشتر). بیشترین رشد در بخش خدمات آموزشی، خدمات اقامت و غذا و سایر خدمات از جمله سالن‌های زیبایی و آرایشی اتفاق افتاده است.