صرافی های تورنتو Tag

  • All
  • Uncategorized
  • اخبار
  • نرخ روزانه ارزهای معتبر

گروه اقتصادی: در حال حاضر همه می‌دانیم که محدودیت‌های فراوانی جهت ارتباط مالی بین مردم ایران و جهان وجود دارد. تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود مسیرهای انتقال وجه بین ساکنین ایران را با سایر سیستم‌های مالی جهان مختل کرده اند. در  این میان در...